Jobs.GEდასახელება: ინგლისური ენის კურსები - სასაუბრო, სამედიცინო, სასტუმრო
მომწოდებელი: VIP Intellect Group
გამოქვეყნდა: 10 სექ / ბოლო ვადა: 10 ოქტ

"VIP Intellect Group" გთავაზობთ ინგლისური ენის კურსებს - სასაუბრო, ბიზნეს, სამედიცინო და სასტუმროს თანამშრომლებისთვის!

გთავაზობთ აგრეთვე კორპორატიული ტრენინგების ჩატარებას თქვენი კადრებისთვის!

კომპანიის წარმომადგენლებს ვამზადებთ როგორც ჩვენს ოფისში, ასევე 5 და მეტი მსმენელის შემთხვევაში პედაგოგი გეწვევათ ადგილზე. ჩვენი ტრენერები არიან გამოცდილი, სერთიფიცირებული სპეციალისტები!

ლექციები მიმდინარეობს ინგლისურ ენაზე.

1. GENERAL ENGLISH:

Five levels - ხუთი საფეხური

** Elementary
** Pre- Intermediate
** Intermediate
** Upper-intermediate
** Advanced

სახელმძღანელოები - New English File, Cutting Edge, Speak Out, English Vocabulary in Use, Grammar practice (Elian Walker Steve Ellsworth), Intermediate Grammar Practice (Michael Vince). Additional resources- CNN books (four volumes-ოთხტომეული), Penguin readers (for all levels-ყველა დონეზე).

Communicational English - სასაუბრო ინგლისური: საგაზეთო სტატიების გარჩევა: HL Herald Tribune Economics, topics for discussion - სხვადასხვა სასაუბრო თემები. ELS (English as a Second Language) Reading: თემატური ლექსიკონის წარმოება, პირდაპირი მეთოდით (Direct Method) სწავლება, რომელიც გულისხმობს ენის შესწავლას მხოლოდ ინგლისურად საუბრით (გაკვეთილის მსვლელობისას არ უნდა ითქვას არც ერთი სიტყვა მშობლიურ ენაზე).

Essay writing - აკადემიური წერა (ესეები):

** TOEFL ESSAYS
** Stephen Bailey - Academic Writing a Handbook for International Students: 1. Basic Method, 2. the Writing Process.

კურსის შინაარსი:

თითქმის ყველა ჟანრის აკადემიური ნაშრომი არგუმენტირებას მოითხოვს, ვინაიდან ნებისმიერი ნაწარმოების მიზანია მკითხველის დარწმუნება, რომ რასაც ავტორი ამბობს, საინტერესო და მნიშვნელოვანია. ეს კი მოითხოვს სათანადო სტრატეგიების შემუშავებას, რათა ავტორმა ეფექტურად გადმოსცეს თავისი მოსაზრებები და გაითვალისწინოს მკითხველის შეხედულებები და მოლოდინები. არგუმენტირების უნარი ეხმარება ადამიანს იდეების განვითარებასა და ორგანიზებაში, შეხედულებების დამაჯერებლობის შეფასებაში, ლოგიკური თანმიმდევრულობის დაცვასა და სათქმელის ნათლად და ეფექტურად წარმოდგენაში - ყველა ეს უნარი ძალიან ღირებულია აკადემიური წერის ნებისმიერი ჟანრისათვის.

სწავლის ხანგრძლივობა თვეში - 12 ლექცია 1 სთ 30 წთ - კვირაში 3-ჯერ
ღირებულება თვეში: მცირერიცხოვან (3-5 კაცი) ჯგუფებში

120 ლარი - Elementary
130 ლარი - Pre-Intermediate
140 ლარი - Intermediate
150 ლარი - Upper-Intermediate
160 ლარი - Advanced

ინდივიდუალურად: ღირებულება 170 ლარი თვეში, კვირაში 2-ჯერ - თვეში -8-1სთ-იანი ლექცია
ინდივიდუალურად: ღირებულება 250 ლარი თვეში, კვირაში 3-ჯერ - თვეში -12-1სთ-იანი ლექცია

სასწავლო მასალებად გამოიყენება, როგორც სკოლის სახელმძღვანელოები, ასევე დონეების მიხედვით თანამედროვე საერთაშორისო დონის საკომუნიკაციო წიგნები, მოსმენები და სავარჯიშოები.

2. Business English - ბიზნეს ინგლისური:

ინგლისურის შემსწავლელთა რიცხვი სწრაფად იზრდება და ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ისაა, რომ ბევრს აქვს სურვილი გააფართოვოს თავისი ბიზნესი და დაამყაროს უცხოელ ინვესტორებთან ურთიერთობა . ამ მიზნით VIP Intellect Group გთავაზობთ ბიზნეს ინგლისურის კურსს, რათა შესძლოთ ურთიერთობა დღესდღეობით არსებულ მრავალ საერთაშორისო კომპანიებთან.

** New market leader - 5 დონე
** Elementary
** Pre-intermediate
** Intermediate
** Upper -intermediate
** Advanced

სწავლის ხანგრძლივობა: 12 ლექცია თვეში −კვირაში სამჯერ.
სწავლის საფასური: ინდივიდუალურად − 300 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.

სწავლის საფასური მცირერიცხოვან ჯგუფებში:

Elementary - 160 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.
Pre-intermediate - 170 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.
Intermediate - 180 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.
Upper - intermediate - 190 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.
Advanced - 200 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.

კურსის დასრულების შემდეგ თქვენ შესძლებთ ბიზნესთან დაკავშირებული მასალების წაკითხვას და პასუხის გაცემას ან ბიზნეს-პარტნიორთან ურთიერთობას, მოლაპარაკებას, შეთანხმებას; საქმიანი ბიზნეს მიმოწერის წარმოებას, ნახევრად ფორმალური მეილების (semi-formal business style) წერას. კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი.

3. სამედიცინო ინგლისურის კურსი:

VIP Intellect Group გთავაზობთ სამედიცინო ინგლისურის მოსამზადებელ კურსს.

კურსი განკუთვნილია:

ექიმებისთვის, სამედიცინო სასწავლებლების სტუდენტებისთვის, ექთნებისთვის, რომელთაც გააჩნიათ intermediate (B2) დონე ინგლისურ ენაში.
კურსი ითვალისწინებს შემდეგი თემების შესწავლას:

** ისტორიის შევსება
** პაციენტის მიღება-გასინჯვა
** გამოკვლევები
** დიაგნოზის დასმა
** მკურნალობა

კურსის ხანგრძლივობა:

ჯამში ჩატარდება - 8 კვირა, 16 გაკვეთილი, კვირაში 2 გაკვეთილი (1.5 საათი).

8 გაკვეთილის ღირებულება:

ინდივიდუალურად - 200 ლარი
2-3 კაციან ჯგუფებში - 150 ლარი

4. ინგლისური ენა სასტუმროს თანამშრომლებისთვის

VIP Intellect Group გთავაზობთ ინგლისური ენის კურსს, რომელიც გათვლილია სპეციალურად სასტუმროს თანამშრომლებისთვის.

კურსის მსვლელობისას შეისწავლით:

** ძირითად პროფესიულ ფრაზეოლოგიასა და ტერმინოლოგიას
** გრამატიკულად გამართული დიალოგების წარმოებას
** შეძლებთ დისკუსიაში ჩაბმას
** გაიმდიდრებთ ლექსიკას
** ჩამოგიყალიბდებათ კითხვა - პასუხის და მოსმენის უნარ-ჩვევები
** სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ თემატიკას
** სტუმრის მისალმება, დახვედრა, რეგისტრაცია
** სასტუმროსა და ოთახების მომსახურება
** პრობლემები და მათი გადაწყვეტა
** ტელეფონით ჯავშნის მიღება, ფასების და პირობების გაცნობა
** სასტუმროს სარესტორნო მომსახურების გაცნობა და მენიუს ახსნა შეთავაზება
** ინფორმაციის მიწოდება ღირსშესანიშნაობების შესახებ
** დამატებითი მომსახურებების შეთავაზება

კურსი გათვლილია elementary დონის მსმენელებისთვის

კურსის ხანგრძლობა არის ინდივიდუალური და დამოკიდებულია მსმენელის მიერ ინლისური ენის ცოდნის დონეზე (2 ან 3 თვე).
ჩატარდება: კვირაში ორი ლექცია (1 საათი იდივიდუალურად, ჯგუფში-საათნახევარი).
ღირებულება 3-5 კაციან ჯგუფში: 80 ლარი;
ღირებულება წყვილში: 100 ლარი
ინდივიდუალურად: 180 ლარი.

გაითვალისწინეთ! ჩვენი კუსდამთავრებულები არიან არა მხოლოდ ფიზიკური პირები, არამედ სხვადასხვა ორგანიზაციების წარმოამდგენლები.

კურსზე რეგისტრაციისთვის შეავსეთ სარეგისტრაციო ფორმა: http://www.vipintellect.ge/ge/register

მის: პეკინის 28 მე-6 სართ.
237-19-39; 593 61 82 12; 551 196110;
e-mail: ninovipicg@gmail.com
http://www.vipintellect.ge
https://www.facebook.com/vipintellectgroupინფორმაციის წყარო: www.jobs.ge - ვაკანსიების, ტრენინგების, გაცვლითი პროგრამების, გრანტებისა და სატენდერო განცხადებების ყველაზე სრული ჩამონათვალი ქართულ ინტერნეტ-სივრცეში.
© 1998-2018 ჯობს.გე. ყველა უფლება დაცულია.
ვებ უზრუნველყოფა: ირაკლი ნასყიდაშვილი