Jobs.GEდასახელება: პროგრამირების შემსწავლელი კურსები - C, C++
მომწოდებელი: VIP Intellect Group
გამოქვეყნდა: 6 მარ / განახლდა: 17 მარ / ბოლო ვადა: 6 აპრ

"VIP Intellect Group"-ი გთავაზობთ პროგრამირების შემსწავლელ პროფესიონალურ კურსებს: C, C++.

პროგრამას უძღვებიან: პრაქტიკოსი, გამოცდილი პროგრამისტები სპეციალური მოწვევით, რომლებიც მუშაობენ საერთაშორისო ევროპულ და ამერიკულ ბაზარზე. ისინი არიან მრავალი პროგრამული უზრუნველყოფის (სამაგიდო და ვებ აპლიკაციების) ავტორი, რომლებიც დანერგილია და წარმატებით გამოიყენება პრაქტიკაში.

კურსის მიზანი და ამოცანები: კურსის მიზანია ხელი შეუწყოს C++ ენის ბაზაზე დაპროგრამების ძირითადი ტექნოლოგიების გაცნობას და სისტემების დაპროგრამების ვიზუალური საშუალებების ათვისებას.

კურსის მოსალოდნელი შედეგები:

კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელს ეცოდინება:

** ალგორითმების შედგენა და პროგრამების დაწერა C++ ენაზე;
** დაპროგრამების ძირითადი თანამედროვე ტექნოლოგიები;
** ვიზუალური დაპროგრამების ძირითადი საშუალებები.

კურსის მოცულობა: 48 საათი.
ლექციები ტარდება: კვირაში 2-ჯერ.
მეცადინეობათა ინტენსივობა: კვირაში ორჯერ, თითო გაკვეთილი 2 საათი.

კურსის პროგრამაში ჩართვის წინაპირობა და სამიზნე ჯგუფი: მსმენელები უნდა ფლობდნენ კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენების ზოგად უნარებს.

კურსის ღირებულება 2-3 კაციან ჯგუფში: თვეში 350 ლარი; ინდივიდუალურად: 450 ლარი.

კურსის პროგრამის შინაარსი:

** რა არის პროგრამირება, პროგრამა, მოკლე მიმოხილვა, პროგრამის სტრუქტურა , ცვლადების ტიპები. უმარტივესი პროგრამის დაწერა. შეტანა-გამოტანის ოპერატორები
** ოპერატორები; (პირობითი ოპერატორები, ცვლადებზე მოქმედებები, ლოგიკური ოპერატორები) - ციკლები. for და while;switch ოპერატორი
** მასივები, მასივებთან მუშაობა, მასივის დალაგება
** ვექტორები, მრავალგზანზომილებიანი ვექტორები
** სტრიქონები
** შემთხვევითი სიდიდეები
** ფუნქციები. void ფუნქციები, რეკურსიული ფუნქციები, არგუმენტიანი ფუნქციები. ფუნქციების გადატვირთვა (overload)
** ფაილებთან მუშაობა. წაკითხვა-ჩაწერა
** მიმთითებლები (pointer)
** დინამიური მეხსიერება
** გამონაკლისი სიტუაციების დამუშავება
** მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული ტიპები - struct, union, enum
** კლასები, კონსტრუქტორები და დესტრუქტორები
** ოპერატორების გადატვირთვა (overload)
** მეგობარი ფუნქციები და კლასები
** კლასების შთამომავლობითობა
** აბსტრაქტული კლასები და ვირტუალური წევრები
** შაბლონები
** Namespace-ები
** შეტყობინებები
** რთული მემკვიდრეობითობა
** კრიპტოგრაფიული ალგორითმები
** პროექტის აგება.

გაითვალისწინეთ! ხორციელდება კორპორატიული მომხმარებლებისთვის მსემენელთა მომზადება, როგორც ჩვენს ოფისში, ასევე ადგილზე მოსვლით. სპეციალურად თქვენი მოთხოვნებიდან გამომდინარე შეიქმნება სპეციალიზირებული პროგრამა. კორპორატიული მომხმარებლისთვის მოხდება ფასების რეგულირება, გამომდინარე მსმენელთა რაოდენობიდან.

ვიღებთ შეკვეთებს პროგრამების შექმნაზე!

გაიარე რეგისტრაცია კურსზე: https://goo.gl/forms/w9kmxgfFI9sgXHlN2

მის: პეკინის 28, მე-6 სართ.
ტელ: 237 1939, 593 618212, 551 196110
ელფოსტა: ninovipicg@gmail.com
https://www.facebook.com/vipintellectgroup/
http://www.vipintellect.ge
საკონტაქტო პირი: ნინო მღებრიშვილიინფორმაციის წყარო: www.jobs.ge - ვაკანსიების, ტრენინგების, გაცვლითი პროგრამების, გრანტებისა და სატენდერო განცხადებების ყველაზე სრული ჩამონათვალი ქართულ ინტერნეტ-სივრცეში.
© 1998-2018 ჯობს.გე. ყველა უფლება დაცულია.
ვებ უზრუნველყოფა: ირაკლი ნასყიდაშვილი