Jobs.GEდასახელება: ბიზნეს მოდელირება და მონაცემთა ანალიზი ექსელში
მომწოდებელი: VIP Intellect Group
გამოქვეყნდა: 22 იან / ბოლო ვადა: 22 თებ

"VIP Intellect Group" გთავაზობთ სპეციალიზებულ ექსელის კურსებს!

ბიზნეს მოდელირება და მონაცემთა ანალიზი ექსელში!

კურსის მიზანია: ექსელთან მუშაობის გამოცდილების მქონე პიროვნებას ასწავლოს ბიზნესის პრაქტიკული ამოცანების მოდელირება და გადაწყვეტილებების მიღება; გაამარტივოს მომხმარებლისათვის დიდი ზომის მონაცემების დამუშავება და ანალიზი. რუტინული საქმის ავტომატიზაცია და მსმენელის სამუშაო ეფექტურობის ამაღლება.

კურსის გავლის შემდეგ შეძლებთ:

** გამოიყენონ ცხრილები პრაქტიკულ ცხოვრებაში;
** მოახდინონ საინვესტიციო რისკების მოდელირება;
** გაანალიზონ გაყიდვების გუნდის ეფექტურობა;
** მოახდინონ სენსიტივობის ანალიზი;
** საუკეთესო, ცუდი და სავარაუდო სცენარების ანალიზი;
** შეადარონ ლიზინგისა და სესხის პირობები;
** გაარკვიონ როგორ მოქმედებს ფასი, რეკლამა და სეზონურობა გაყიდვებზე;
** მართონ საწყობი ოპტიმალურად;
** შეაფასონ მომხმარებელთა ლოიალობა;
** დაითვალონ უდანაკარგობის წერტილი;
** მოახდინონ ეფექტური დაგეგმარება.

თემატიკა:

1. არეს დასათაურება Range Names:

** Lookup ფუნქცია
** Index ფუნქცია
** Match ფუნქცია

2. Text ფუნქციები: თარიღის ფუნქციები

3. ფინანსური ფუნქციები:

** ინვესტიციების შეფასება
** უკუგების შინაგანი ნორმა IRR

4. წრიული მიმართება:

** IF ფუნქცია
** დროითი ფუნქციები

5. სპეციალური ჩასმის ბრძანება paste special:

** სამგანზომილებიანი ფორმულები
** ფორმულის აუდიტის ხელსაწყო

6. სინსიტივობის ანალიზი მონაცემთა ცხრილებით data tables:

** განტოლებების ამოხსნა Goal Seek ბრძანებით
** სინსიტივობის ანალიზი სცენარების მენეჯერის დახმარებით

7. Count ფუნქცია:

პირობითი ჯამისა და საშუალოს დათვლის ფუნქციები
OFFSET ფუნქცია
INDIRECT ფუნქცია

8. პირობითი ფორმატირება:

** სორტირება
** ცხრილების ჩასმა

9. ფორმის ელემენტები:

** ღილაკებისა და სქროლბარის გამოყენება,
** არჩევანის ღილაკებისა და ჩამრთველების გამოყენება.
** ოპტიმიზაცია სოლვერის გამოყენებით

10. სოლვერის გამოყენება:

** ინგრედიენტების ოპტიმალური შეზავება
** სამუშაო ძალის განრიგი
** ტრანსპორტირებისა და დისტრიბუციის პრობლემა

11. ტექსტური ფაილიდან მონაცემების იმპორტი:

** ინტერნეტიდან მონაცემების იმპორტი
** მონაცემების ვალიდაცია

12. მონაცემების შეჯამება ჰისტოგრამის საშუალებით

** მონაცემების შეჯამება - აღწერითი სტატისტიკა
** მონაცემების ანალიზი შემაჯამებელი ცხრილების საშუალებით

13. მონაცემების შეჯამება მონაცემთა ბაზის ფუნქციებით:

** უნიკალური სიის შექმნა
** მონაცემების კონსოლიდაცია
** ქვე მაჯამებლების შექმნა

14. დიაგრამები:

** წრფივი დამოკიდებულების შეფასება
** კორელაციური ანალიზი

15. მონაცემების გაფილტვრა:

** ავტო ფილტრი
** გაფართოებული ფილტრი
** მოძრავი საშუალოს გამოყენება დროითი მწკრივების ანალიზისთვის

16. ავტომატიზაცია მაკროსის გამოყენებით:

** მაკროსის ჩაწერა
** მაკროსის რედაქტირება

კურსი მოიცავს: 2 თვეს
ლექციის ხანგრძლივობა: 1სთ 30წთ
კვირაში ჩატარდება: 2 ლექცია
კურსის ღირებულება თვეში
ინდივიდუალურად: 350 ლარი
ორ-სამ კაციან ჯგუფში: 300 ლარი
ჯგუფში 4 კაცი და მეტი: 250 ლარი

ექსელის სპეც კურსი - საფინანსო კომპანიის თანამშრომლებისთვის!

კურსი განკუთვნილია: მათთვის ვისაც გააჩნია ექსელის საბაზისო ცოდნა და სურს მისი გამოყენებით გადაჭრას ფინანსური და ლოჯისტიკური აღრიცხვის პრობლემები საფინანსო ორგანიზაციაში.

კურსის მიზანი: მსმენელს მისცეს ის პრაქტიკული ცოდნა, რომლის დახმარებითაც იგი მარტივად გადაჭრის რეალურ საკითხებს რომლებიც შეიძლება წამოიჭრას ფინანსური ორგანიზაციის ოპერირებისას.

კურსი განიხილავს, პრაქტიკაში დანერგილ, ექსელში მოდელირებულ ფორმებს, რომელიც კარგია როგორც თეორიული ცოდნის მისაღებად, ასევე შესაძლებელია მათი პრაქტიკაში გამოყენება მცირედი მოდიფიკაციის გზით.

1. ფინანსური უწყისები:

** ბალანსი
** მოგება ზარალი
** ფულადი ნაკადების მოძრაობა

2. მარტივი და რთული პროცენტი:

** სესხის ამორტიზაცია
** თანაბარი და არათანაბარი გადახდის გრაფიკები

3. მსესხებლის გადახდისუნარიანობის შეფასება:

** ბიზნეს სესხი
** აგრო სესხი

4. საბონუსე სისტემა:

** საბონუსე სისტემის მოდელირება სესხის ექსპერტისთვის
** საბონუსე სისტემის მოდელირება გაყიდვების აგენტებისთვის

5. სალაროს კუპიურული წყობის ფორმა:

** სტატიკური და დინამიური ანალიზისთვის
** ეროვნული და უცხოური ვალუტებისთვის

6. მარაგების აღრიცხვა ოფის მენეჯერისთვის:

** ნაშთების აღრიცხვა
** განაწილება თანამშრომლებზე

7. საკრედიტო პორტფელის რისკის ანალიზი:

** მიგრაციის მოდელი
** ვინტიჯის მოდელი

8. ადამიანური რესურსების მართვა:

** თანამშრომელთა აღრიცხვა
** შვებულებებისა და ტრენინგების აღრიცხვა

კურსი მოიცავს: 8 ლექციას
კურსის ღირებულება ინდივიდუალურად: 280 ლარი
ორ-სამ კაციან ჯგუფში: 240 ლარი
ჯგუფში 4 კაცი და მეტი: 200 ლარი

მის: პეკინის ქ. #28, მე-6 სართ
ტელ: 2371939; 551196110; 593618212;
e-mail: ninovipicg@gmail.com
http://www.vipintellect.ge
https://www.facebook.com/vipintellectgroup/ინფორმაციის წყარო: www.jobs.ge - ვაკანსიების, ტრენინგების, გაცვლითი პროგრამების, გრანტებისა და სატენდერო განცხადებების ყველაზე სრული ჩამონათვალი ქართულ ინტერნეტ-სივრცეში.
© 1998-2018 ჯობს.გე. ყველა უფლება დაცულია.
ვებ უზრუნველყოფა: ირაკლი ნასყიდაშვილი