« ყველა განცხადება გადაიტანე Facebook-ზე
 
შემოსავლების სამსახური

შემოსავლების სამსახური


შემოსავლების სამსახური არის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი.

სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია:

გადასახადის გადამხდელისათვის მისი უფლებებისა და მოვალეობების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება; გადასახადების ადმინისტრირება; გადასახადით დაბეგვრის საკითხებზე სამართლებრივი აქტების, მათ შორის, საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების პროექტების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება; კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობის დაცვისა და შესრულების კონტროლი; კომპეტენციის ფარგლებში სამართალდარღვევათა პრევენცია და გამოვლენა; კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების შესრულება.

შემოსავლების სამსახურის მისიაა შემოსავლების ეფექტური ადმინისტრირებით, მეწარმეებისათვის საქმიანობის გამარტივება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა; ხარისხიანი მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა; გადამხდელების არალეგალური ბიზნესისგან დაცვისა და საქმიანობის წარმატებულად მართვაში დახმარება; საქართველოში არსებული კომერციული საქმიანობის ხელშეწყობა; მომხმარებელთათვის ინოვაციური სერვისების შეთავაზება.

შემოსავლების სამსახურის ხედვაა, გახდეს მომხმარებელზე ორიენტირებული, პროფესიონალი და გამჭვირვალე ბიზნეს-პარტნიორი.

სრული ინფორმაციისთვის იხილეთ: http://www.rs.ge
დასახელება მომწოდებელი გამოქვეყნდა ბოლო ვადა
შემოსავლების სამსახურის უფროსის მოადგილე Open in new window Published within last 2 days Salary შემოსავლების სამსახური 22 მაისი 22 ივნისი
დავების დეპარტამენტის სპეციალისტი, მთავარი სპეციალისტი - ახალციხე Open in new window Located in a region of Georgia Salary შემოსავლების სამსახური 17 მაისი 26 მაისი
HR/განვითარების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი Open in new window Salary შემოსავლების სამსახური 27 აპრილი 27 მაისი
საგადასახადო მონიტორ. დეპარტ. სამმართვ. უფროსის მოადგილე Open in new window Salary შემოსავლების სამსახური 27 აპრილი 27 მაისი