« ყველა განცხადება გადაიტანე Facebook-ზე
 

საქართველოს ეროვნული ბანკი


საქართველოს ეროვნული ბანკი წარმოადგენს საქართველოს ცენტრალურ ბანკს და მისი სტატუსი განსაზღვრულია ქვეყნის კონსტიტუციით. ეროვნული ბანკის საქმიანობის უმთავრესი მიზანია ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფა.

საქართველოს ეროვნული ბანკი მონეტარულ პოლიტიკას ახორციელებს საქართველოს პარლამენტის მიერ განსაზღვრული ფულად-საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების შესაბამისად. იგი ფლობს, მართავს და განკარგავს ქვეყნის ოფიციალურ საერთაშორისო რეზერვებს. საქართველოს ეროვნული ბანკი პასუხისმგებელია, მის ხელთ არსებული მარეგულირებელი და მონეტარული ინსტრუმენტებით უზრუნველყოს მასზე კანონმდებლობით დაკისრებული ძირითადი ფუნქციებისა და მიზნების შესრულება.

სრული ინფორმაციისთვის იხილეთ: http://www.nbg.gov.ge
დასახელება მომწოდებელი გამოქვეყნდა ბოლო ვადა
ზედამხედველობის სპეციალისტი Open in new window Salary საქართველოს ეროვნული ბანკი 14 ნოემბერი 24 ნოემბერი
საწყობის დამხმარე მუშა Open in new window Salary საქართველოს ეროვნული ბანკი 14 ნოემბერი 25 ნოემბერი
არასაბანკო ინსპექტირების განყოფილების სპეციალისტი Open in new window Salary საქართველოს ეროვნული ბანკი 9 ნოემბერი 26 ნოემბერი
საბანკო ინსპექტირების განყოფილების სპეციალისტი Open in new window Salary საქართველოს ეროვნული ბანკი 9 ნოემბერი 26 ნოემბერი
Off-Site ზედამხედველობის განყოფილების სპეციალისტი Open in new window Salary საქართველოს ეროვნული ბანკი 9 ნოემბერი 26 ნოემბერი
მოლარე-ოპერატორი Open in new window Salary საქართველოს ეროვნული ბანკი 2 ნოემბერი 24 ნოემბერი