« ყველა განცხადება გადაიტანე Facebook-ზე
 

საქართველოს ეროვნული ბანკი


საქართველოს ეროვნული ბანკი წარმოადგენს საქართველოს ცენტრალურ ბანკს და მისი სტატუსი განსაზღვრულია ქვეყნის კონსტიტუციით. ეროვნული ბანკის საქმიანობის უმთავრესი მიზანია ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფა.

საქართველოს ეროვნული ბანკი მონეტარულ პოლიტიკას ახორციელებს საქართველოს პარლამენტის მიერ განსაზღვრული ფულად-საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების შესაბამისად. იგი ფლობს, მართავს და განკარგავს ქვეყნის ოფიციალურ საერთაშორისო რეზერვებს. საქართველოს ეროვნული ბანკი პასუხისმგებელია, მის ხელთ არსებული მარეგულირებელი და მონეტარული ინსტრუმენტებით უზრუნველყოს მასზე კანონმდებლობით დაკისრებული ძირითადი ფუნქციებისა და მიზნების შესრულება.

სრული ინფორმაციისთვის იხილეთ: http://www.nbg.gov.ge
დასახელება მომწოდებელი გამოქვეყნდა ბოლო ვადა
ინფორმაციული უსაფრთხოების ოფიცერი Open in new window Salary საქართველოს ეროვნული ბანკი 21 იანვარი 4 თებერვალი
RTGS სისტემის მომსახურების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი Open in new window საქართველოს ეროვნული ბანკი 18 იანვარი 4 თებერვალი
საგადახდო სისტემების რეგულირების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი Open in new window საქართველოს ეროვნული ბანკი 18 იანვარი 4 თებერვალი
მონეტარული ოპერაციების განყოფილების სპეციალისტი Open in new window საქართველოს ეროვნული ბანკი 17 იანვარი 31 იანვარი
პორტფელის მენეჯერი Open in new window Expiring in less than 2 days საქართველოს ეროვნული ბანკი 11 იანვარი 25 იანვარი
დისტანციური ზედამხედველობის განყოფილების იურისტი Open in new window Expiring in less than 2 days Salary საქართველოს ეროვნული ბანკი 11 იანვარი 24 იანვარი
დისტანციური ზედამხედველობის განყოფილების ანალიტიკოსი Open in new window Expiring in less than 2 days Salary საქართველოს ეროვნული ბანკი 11 იანვარი 24 იანვარი
არასაბანკო ინსპექტირების განყოფილების სპეციალისტი Open in new window Expiring in less than 2 days Salary საქართველოს ეროვნული ბანკი 11 იანვარი 24 იანვარი
ინსპექტირების განყოფილების სპეციალისტი Open in new window Expiring in less than 2 days Salary საქართველოს ეროვნული ბანკი 11 იანვარი 24 იანვარი
ზედამხედველობის უფროსი სპეციალისტი Open in new window Salary საქართველოს ეროვნული ბანკი 9 იანვარი 26 იანვარი