« ყველა განცხადება გადაიტანე Facebook-ზე
 
საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა

საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა


სააქციო საზოგადოება "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" (სსე) შეიქმნა 2002 წელს. მისი დამფუძნებელი პარტნიორი არის სახელმწიფო, რომლის უფლებამოსილებებს ახორციელებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - "საწარმოთა მართვის სააგენტო", ხოლო წილების პრივატიზებასა და განკარგვის უფლებამოსილებას ახორციელებს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო.

ჩვენ ვახორციელებთ საქმიანობას შემდეგი მიმართულებებით: საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ელექტროენერგიის გადაცემის (ტრანსპორტირება, ტრანზიტი) უზრუნველყოფა; ელექტროენერგიის დისპეტჩერიზაცია.

სრული ინფორმაციისთვის იხილეთ: http://www.gse.com.ge
დასახელება მომწოდებელი გამოქვეყნდა ბოლო ვადა
მორიგე ოპერატორი - კახეთი Open in new window Expiring in less than 2 days Located in a region of Georgia საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა 5 ნოემბერი 12 ნოემბერი
სადისპეტჩერო ჯგუფის ინჟინერი - თელავი Open in new window Expiring in less than 2 days Located in a region of Georgia საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა 5 ნოემბერი 12 ნოემბერი