« ყველა განცხადება გადაიტანე Facebook-ზე
 
ევროპის უნივერსიტეტი

ევროპის უნივერსიტეტი


"ევროპის უნივერსიტეტი" უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაა. უნივერსიტეტის მისიაა მაღალი ხარისხის უმაღლესი განათლების უზრუნველყოფა, პროფესიული ღირებულებების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, სტუდენტზე ორიენტირებული სასწავლო გარემოს შექმნა, ასევე კონკურენტუნარიანი და კვალიფიციური კადრების მომზადება, როგორც საქართველოს, ისე ევროპის დასაქმების ბაზრისთვის.

უნივერსიტეტი ორიენტირებულია სწავლების ხარისხის მუდმივ გაუმჯობესებაზე. ის მუდმივად ფეხს უწყობს თანამედროვეობის გამოწვევებს და შესაბამისად, შეიმუშავებს მუდმივად ცვალებადსა და განახლებად სტრატეგიას.
ამ ორგანიზაციის აქტიური განცხადებები არ მოიძებნა.