« ყველა განცხადება გადაიტანე Facebook-ზე
 
ევროპის აკადემიური ცენტრი

ევროპის აკადემიური ცენტრი


"ევროპის აკადემიური ცენტრი" წარმოადგენს საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომელიც განათლების ხარისხის ამაღლების, არაფორმალური განათლების გაძლიერებისა და საზოგადოებაში დემოკრატიული პრინციპების განვითარების მხარდაჭერის მიზნით ახორციელებს ინოვაციურ თანამედროვე სტანდარტებზე მორგებულ სასწავლო და გაცვლით პროგრამებს.

ჩვენი მისიაა ძლიერი სახელმწიფო ინსტიტუციისა და კერძო სექტორის განვითარების მხარდაჭერა, რასაც "ევროპის აკადემიური ცენტრი" სასერტიფიკაციო და ტრეინინგ პროგრამების, კადრების პროფესიული უნარების გაუმჯობესების, სტაჟირების პროგრამებში ჩართვისა და შემდგომი დასაქმების ხელშეწყობის გზით ახორციელებს.

სრული ინფორმაციისთვის იხილეთ: http://www.pdcgeo.ge | https://www.facebook.com/www.pdcgeo.ge.Tbilisi
დასახელება მომწოდებელი გამოქვეყნდა ბოლო ვადა
პროექტის აკადემიური ხელმძღვანელი Open in new window ევროპის აკადემიური ცენტრი 20 აპრილი 20 მაისი
თბილისის საერთაშორისო ევროპარლამენტის მოდელირება 2018 Open in new window ევროპის აკადემიური ცენტრი 17 აპრილი 17 მაისი
დიპლომატიური კონფერენცია ნიუ-იორკში Open in new window ევროპის აკადემიური ცენტრი 16 აპრილი 16 მაისი
ადამიანური რესურსების მართვის სასწავლო კურსი Open in new window ევროპის აკადემიური ცენტრი 13 აპრილი 13 მაისი
სტაჟირება სასწავლო პროექტების ორგანიზებაში Open in new window ევროპის აკადემიური ცენტრი 12 აპრილი 12 მაისი
პრაქტიკული ბუღალტერიის შემსწავლელი კურსი Open in new window ევროპის აკადემიური ცენტრი 5 აპრილი 5 მაისი
მთავარი ბუღალტრის მოსამზადებელი კურსი Open in new window ევროპის აკადემიური ცენტრი 5 აპრილი 5 მაისი
იტალიური ენის კურსები - თბილისი, რეგიონები Open in new window ევროპის აკადემიური ცენტრი 5 აპრილი 5 მაისი
ინგლისური ენის კურსები - თბილისი, რეგიონები Open in new window ევროპის აკადემიური ცენტრი 5 აპრილი 5 მაისი
მენეჯმენტის შემსწავლელი კურსები - თბილისი, რეგიონები Open in new window ევროპის აკადემიური ცენტრი 5 აპრილი 5 მაისი
სახელმწიფო შესყიდვების შემსწავლელი პრაქტიკული კურსი Open in new window ევროპის აკადემიური ცენტრი 5 აპრილი 5 მაისი
ზოგადი აუდიტის შემსწავლელი კურსი - თბილისი, რეგიონები Open in new window ევროპის აკადემიური ცენტრი 5 აპრილი 5 მაისი
ნოტარიუსთა, მოსამართლეთა, ადვოკატთა გამოცდ. მოსამზად. კურსი Open in new window ევროპის აკადემიური ცენტრი 5 აპრილი 5 მაისი
საბანკო საქმის შემსწავლელი კურსი + სტაჟირება - თბილისი, რეგიონები Open in new window ევროპის აკადემიური ცენტრი 5 აპრილი 5 მაისი
საბუღალტრო და საგადასახადო საქმე + Oris - თბილისი, რეგიონები Open in new window ევროპის აკადემიური ცენტრი 5 აპრილი 5 მაისი
ბიზნეს-სახელშეკრულებო სამართლის შემსწავლელი კურსი Open in new window ევროპის აკადემიური ცენტრი 5 აპრილი 5 მაისი
ახალი საგადასახადო კოდექსის შემსწავლელი კურსი Open in new window ევროპის აკადემიური ცენტრი 5 აპრილი 5 მაისი
ტრენერი ადამიანური რესურსების მართვაში - ბათუმი Open in new window Located in a region of Georgia ევროპის აკადემიური ცენტრი 5 აპრილი 5 მაისი
თბილისის საერთაშორისო ევროპარლამენტის მოდელირება 2018 Open in new window ევროპის აკადემიური ცენტრი 4 აპრილი 4 მაისი