« ყველა განცხადება გადაიტანე Facebook-ზე
 
ელკანა

ელკანა


ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია "ელკანა" ფერმერთა გაერთიანებაა და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და გარემოს დაცვას სიცოცხლისუნარიანი (მდგრადი) ბიომეურნეობების განვითარებისა და სოფლად მოსახლეობის თვითაქტივობის გაზრდის გზით.

ასოციაციის სამოქმედო პრინციპებია: ქვეყნის ტრადიციებს მისადაგებული თანამედროვე აზროვნება; სოფლის მოსახლეობის აქტიური ჩართვა ქვეყნის ცხოვრებასა და განვითარებაში; ზნეობრიობა; თანამონაწილეობა სწავლასა და ქმედებაში; გარემოსდაცვითი ეთიკა და პროფესიონალიზმი.

დღეისათვის ასოციაცია აერთიანებს 900-ზე მეტ წევრს, მათ შორის არის ფერმერთა ჯგუფები, ასოციაციები, კოოპერატივები, საწარმოები და სხვ.

სრული ინფორმაციისთვის იხილეთ: http://www.elkana.org.ge
ამ ორგანიზაციის აქტიური განცხადებები არ მოიძებნა.