« ყველა განცხადება გადაიტანე Facebook-ზე
 
საგანმანათლებლო-საკონსულტაციო ჯგუფი

საგანმანათლებლო-საკონსულტაციო ჯგუფი


შპს "სგანმანათლებლო საკონსულტაციო ჯგუფი" დაფუძნებულია 2014 წელს. კომპანია ახორციელებს საკონსულტაციო-იურიდიულ მომსახურებას, როგორც თბილისში, ასევე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში.
კომპანია მომსახურებას უწევს საქართველოში მოქმედ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს და ეხმარება ადმინისტრაციული საქმიანობის განხორციელებაში.

საგანმანათლებლო საკონსულტაცო ჯგუფი უზრუნველყოფს, საგანმანათლებლო დაწესებულებების ადმინისტრაციისათვის განათლების სფეროში მოქმედი ნორმატიული აქტებისა და ნოვაციების გაცნობას, სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობის სამართლებრივ ხელშეწყობას, საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ მომზადებული დოკუმენტების სამართლებრივ ექსპერტიზას, ბრძანებისა და ხელშეკრულების პროექტის მომზადებაში სამართლებრივი დახმარების აღმოჩენას, სხვა იურიდიულ საკითხებში კონსულტაციის გაწევას.
ამ ორგანიზაციის აქტიური განცხადებები არ მოიძებნა.