ტრენინგი - ლტოლვილთა საერთაშორისო დაცვის საკითხები
 
ყველა ტრენინგი ამ ორგანიზაციის ყველა განცხადება ამოსაბეჭდი ვერსია ბმულის გადაგზავნა გადაიტანე Facebook-ზე
დასახელება: ტრენინგი - ლტოლვილთა საერთაშორისო დაცვის საკითხები
მომწოდებელი: სახალხო დამცველის აპარატი
გამოქვეყნდა: 26 ივლ / ბოლო ვადა: 20 აგვ
2018 წლის 12-14 სექტემბერს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი სამხრეთ კავკასიაში გაეროს ლტოლვილთა უმაღლეს კომისარიატთან თანამშრომლობით, "ლტოლვილთა საერთაშორისო დაცვის საკითხებზე" ორგანიზებულ ტრენინგში მონაწილეობის მისაღებად იწვევს საქართველოში აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლების იურიდიული ფაკულტეტის სამართლის ან საერთაშორისო სამართლის ბაკალავრიატის IV კურსის ან სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს.

სასურველია, მონაწილეობის მსურველ სტუდენტს ჰქონდეს იმიტირებულ სასამართლოში მონაწილეობის გამოცდილება.

ტრენინგის აღწერა

მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, განსაკუთრებით, კი ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესების შედეგად, დღეის მონაცემებით, ლტოლვილთა და თავშესაფრის მაძიებელთა საერთო რაოდენობა რეკორდულად მაღალია (65 მილიონზე მეტი). მსოფლიო სტატისტიკის კვალდაკვალ, საქართველოშიც დაფიქსირდა ლტოლვილთა და თავშესაფრის მაძიებელთა მზარდი რაოდენობა. მათი დაცვა და ღირსეული საცხოვრებელი პირობების შექმნა ყოველი მიმღები ქვეყნის ვალედებულებაა. საქართველომ მის ტერიტორიაზე მყოფ თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილთა უფლებების ეფექტური დაცვის ვალდებულება იკისრა 1999 წელს ჟენევის 1951 წლის კონვენციასთან - "ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ" და მის 1967 წლის ოქმთან მიერთებით. ამის შემდგომ, განხორციელდა საკანონმდებლო ცვლილებები იმისათვის, რომ საქართველო დაახლოვებოდა ლტოლვილთა დაცვის ევროპულ სტანდარტებს - 2017 წლის პირველი თებერვლიდან ძალაში შევიდა ახალი კანონი "საერთაშორისო დაცვის შესახებ".

ლტოლვილთა დაცვის საერთაშორისო სამართლისა და მექანიზმების შესახებ დეტალური ინფორმაცია, ასევე ეროვნული საკანონმდებლო ბაზისა და პრაქტიკის გააზრება საერთაშორისო სტანდარტებთან მიმართებაში, სამართლის სტუდენტებს დაეხმარებათ შეიძინონ სიღრმისეული ცოდნა ამ აქტუალურ საკითხზე, რაც შესაძლოა სამომავლოდ მათი აკადემიური და პროფესიული ინტერესის სფერო გახდეს. აღნიშნული ტრენინგი ასევე ხელს შეუწყობს ქვეყანაში ლტოლვილთა შესახებ ცნობიერების ამაღლებას, რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია მათი მარგინალიზების თავიდან აცილებისა და ინტეგრაციის ხელშეწყობისათვის.

სამი დღის განმავლობაში გასვლითი ტრეინინგის მონაწილეები გაეცნობიან შემდეგ საკითხებს:

** ლტოლვილთა დაცვის საერთაშორისო სისტემა (ადამიანის საერთაშორისო უფლებებისა და ლტოლვილთა შესახებ საკანონმდებლო ჩარჩო);
** "ლტოლვილის" განმარტება კონვენციის მიხედვით (სტატუსის მინიჭებაზე დაშვების კრიტერიუმი; დევნის სტანდარტები - სუბიექტური და ობიექტური შიში, დევნის საფუძვლები);
** ლტოლვილთა დაცვის უნივერსალური პრინციპები და ცნებები: არგაძევების პრინციპი (ამ პრინციპიდან გამონაკლისები), სისიხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლება, კონფიდენციალურობა, ოჯახის ერთიანობა, დისკრიმინაციის დაუშვებლობა;
** გამორიცხვის პრინციპი, 1951 წლის კონვენციის მიხედვით;
** გაუქმება, შეწყვეტა და განახლება;
** საქართველოში თავშესაფრის სისტემისა და კანონმდებლობის მიმოხილვა;
** საერთაშორისო და ეროვნული პრეცედენტული სამართალი ლტოლვილთა შესახებ;
** სახალხო დამცველის აპარატის მანდატი და საქმიანობა ლტოლვილთა, ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა და თავშესაფრის მაძიებელთა უფლებრივი მდგომარეობის შესწავლის მიმართულებით.

მეთოდოლოგია:

** ტრენინგის კურსი მოიცავს - სალექციო ნაწილსა (ორი დღე) და კონკრეტული მაგალითების განხილვას, ხოლო მესამე დღე დაეთმობა პრაქტიკულ სამუშაოს - კონკრეტული საქმის განხილვასა და ასევე გაიმართება იმიტირებული სასამართლო.
** ტრენინგის სამუშაო ენაა ქართული და ინგლისური. უზრუნველყოფილი იქნება სინქრონული თარგმანი.
** ტრენინგს წარუძღვებიან საერთაშორისო და ქართველი ექსპერტები.
** ტრენინგი ტარდება საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისა და სამხრეთ კავკასიაში გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის წარმომადგენლობის თანადაფინანსებით.
** კურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მონაწილეები მიიღებენ სერთიფიკატს.

დაინტერესებულმა პირებმა 2018 წლის 20 აგვისტოს ჩათვლით ელ-ფოსტის მისამართზე: vacancy@ombudsman.ge უნდა გამოაგზავნონ:

** რეზიუმე (CV);
** სამოტივაციო წერილი;
** ცნობის ელექტრონული ასლი, რომლითაც დასტურდება, რომ კანდიდატი არის საქართველოში აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლების იურიდიული ფაკულტეტის სამართლის ან საერთაშორისო სამართლის ბაკალავრიატის IV კურსის ან სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი. ცნობა ხელმოწერილი უნდა იყოს სასწავლო დაწესებულების შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე პირის მიერ და დადასტურებული სასწავლებლის ბეჭდით. სასწავლებლის მიერ ცნობის გაცემიდან საკონკურსო განაცხადის წარმოდგენის მომენტისათვის არ უნდა იყოს გასული 10 სამუშაო დღეზე მეტი.

ზემოთ აღნიშნული დოკუმენტაციის გამოგზავნისას ელ-ფოსტის "საგნის" ("Subject") ველში მითითებული უნდა იყოს: ტრენინგი "ლტოლვილთა საერთაშორისო დაცვის საკითხებზე".

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებთან.

დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში, შეგიძლიათ მოგვწეროთ ზემოაღნიშნულ ელ. ფოსტაზე (ამასთან, გთხოვთ, კითხვას/შეტყობინებას თან დაურთოთ თქვენი საკონტაქტო ნომერი).
 
ყველა ტრენინგი ამ ორგანიზაციის ყველა განცხადება ამოსაბეჭდი ვერსია ბმულის გადაგზავნა გადაიტანე Facebook-ზე