კომერციული ატაშე
 
ყველა ვაკანსია ამ ორგანიზაციის ყველა განცხადება ამოსაბეჭდი ვერსია ბმულის გადაგზავნა გადაიტანე Facebook-ზე
დასახელება: კომერციული ატაშე
მომწოდებელი: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარ. სამინისტრო
გამოქვეყნდა: 6 მარ / ბოლო ვადა: 19 მარ
თანდართული ფაილი: 167843-moesd-jd.zip
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აცხადებს კონკურსს კომერციული ატაშეს თანამდებობაზე.

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო შეიმუშავებს და ახორციელებს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ამოცანებს. სამინისტროს საქმიანობის ძირითადი სფეროებია: ეკონომიკური პოლიტიკა; ეკონომიკური ზრდის ანალიზი; მდგრადი განვითარება; ვაჭრობა და ინვესტიციები; წარმოებისა და მომსახურების ხელშეწყობა; ტურიზმი; სახელმწიფო ქონების მართვა და განკარგვა; ურბანული განვითარება და სივრცით-ტერიტორიული მოწყობა; მშენებლობა; ელექტრონული კომუნიკაციები; ინოვაციური ეკოსისტემისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება და ხელშეწყობა; ფოსტა; ტრანსპორტი და ლოგისტიკა; სტანდარტიზაცია და მეტროლოგია; აკრედიტაცია; კაპიტალის ბაზრის განვითარება; საპენსიო სისტემის რეფორმა; ქვეყნის ბრენდის განვითარება; წიაღის მდგრადი მართვა.

კომერციული ატაშეების საქმიანობა ხელს შეუწყობს საგარეო ვაჭრობის საკითხებს. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება ექსპორტის ხელშეწყობაზე, ინვესტიციების მოზიდვაზე, საერთაშორისო ტურისტების მოზიდვასა და საერთაშორისო ბიზნეს-ტენდენციების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების გაცნობასა და საქართველოში დანერგვაზე. კომერციული ატაშე ხელს შეუწყობს ქართველი ექსპორტიორების და მათ მიერ ნაწარმოები პროდუქციის შეღწევას მიზნობრივ ბაზრებზე და კონტრაქტების მოპოვებას. კომერციული ატაშე ასევე პასუხისმგებელი იქნება შესაბამის ქვეყანაში პოტენციური ინვესტორებისთვის საქართველოში არსებული შესაძლებლობების გაცნობაზე და ახალი ინვესტორების მოზიდვაზე.

შერჩეული კანდიდატები, შესაბამისი სპეციფიური გადამზადების შემდეგ, მუშაობას შეუდგებიან 2018 წლის განმავლობაში. კომერციული ატაშე იქნება უფროს დიპლომატიურ თანამდებობაზე დანიშნული პირი, რომელიც შედის დიპლომატიური წარმომადგენლობის შემადგენლობაში. კომერციული ატაშეს როტაციის ვადა არის 3 წელი.

კომერციული ატაშეები მივლინებით გაიგზავნებიან შემდეგ ქვეყნებში: აშშ, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, თურქეთის რესპუბლიკა, დიდი ბრიტანეთი, არაბთა გაერთიანებული საამიროები, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა.

კომერციული ატაშეს ძირითადი ფუნქციები დეტალურად შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ვებ-გვერდზე (http://www.economy.ge/)

პირი, კომერციული ატაშეს თანამდებობაზე უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე, ფლობდეს ქართულ ენას და უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

უმაღლესი განათლება შემდეგ სფეროებში:

** საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი
** საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები
** ბიზნესის ადმინისტრირება
** საერთაშორისო ვაჭრობა
** საერთაშორისო ურთიერთობები
** საერთაშორისო ფინანსები, ინვესტიციები და ფინანსური პორტფელების მართვა
** საერთაშორისო სამართალი
** მარკეტინგი.

სამუშაო გამოცდილება:

კანდიდატს უნდა ჰქონდეს:

ა) არანაკლებ 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება კერძო სექტორში: საერთაშორისო ვაჭრობის ან ინვესტიციების მიმართულებით ან საფინანსო სექტორში. ასევე, ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება; ან/და
ბ) არანაკლებ 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება საჯარო სტრუქტურაში საერთაშორისო ეკონომიკური მიმართულებით. ასევე, ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება.

შენიშვნა: "ბ" ქვეპუნქტის შესაბამისად შერჩეული პირები, ინდივიდუალური საჭიროების შემთხვევაში, დამატებით გაივლიან 1 თვიან პრაქტიკულ კურსს სსიპ - მეწარმეობის განვითარების სააგენტოში.

უცხო ენების ცოდნა:

აშშ:

ინგლისური ენა - C2 დონე.

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა:

** ინგლისური ენა - C2 დონე
** გერმანული ენა - C2 დონე.

თურქეთის რესპუბლიკა:

** ინგლისური ენა - C2 დონე
** თურქული ენის ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად.

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა:

** ინგლისური ენა - C2 დონე
** ჩინური ენის ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად.

დიდი ბრიტანეთი:

ინგლისური ენა - C2 დონე.

არაბთა გაერთიანებული საამიროები:

** ინგლისური ენა - C2 დონე
** არაბული ენის ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად.

ცოდნა:

კანდიდატი უნდა ფლობდეს ინფორმაციას შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:

** ადგილობრივი და ადგილსამყოფელი სახელმწიფოს/რეგიონის ეკონომიკური და კომერციული შესაძლებლობები;
** სავაჭრო რეჟიმების და სატარიფო პოლიტიკა;
** საინვესტიციო პოლიტიკია და მიმდინარე რეფორმები;
** ქვეყანაში ბიზნესის წარმოებასთან დაკავშირებული რეგულაციები/პირობები და სხვა აუცილებელი ინფორმაცია, რომელიც შესაძლოა ესაჭიროებოდეს კერძო სექტორს საქმიანობის განვითარებაში;
** ქვეყნის ექსპორტ-იმპორტი და საქართველოში განხორციელებული მსხვილი საინვესტიციო პროექტები;
** მარკეტინგის და გაყიდვების სპეციფიკა;
** ონლაინ სავაჭრო პლატფორმები;
** საერთაშორისო გაყიდვებში გლობალური ტენდენციებიდან გამომდინარე, ონლაინ ვაჭრობის და მარკეტინგის ინსტრუმენტები.

უნარ-ჩვევები:

** ეფექტური კომუნიკაციის და ანგარიშგების უნარები (წერითი და ვერბალური), მათ შორის განაცხადში მითითებულ უცხო ენაზე (ენებზე);
** პრიორიტეტების ცვლილების შესაბამისად მოქნილობისა და სწრაფი ადაპტაციის უნარი;
** პრეზენტაციის მომზადებისა და ეფექტურად წარდგენის უნარი;
** დაგეგმვისა და ორგანიზების მაღალი კულტურა;
** ლიდერის პიროვნული თვისებები/ლიდერული უნარ-ჩვევები.

შერჩევის პროცესი:

შერჩევის პროცესი გაიმართება რამდენიმე ეტაპად:

** განაცხადების მიღება და გადარჩევა;
** წერითი დავალების შესრულება (ქართულ და უცხო ენებზე);
** პრეზენტაციის მომზადება და წარდგენა (ქართულ და უცხო ენებზე)
** გასაუბრება (ქართულ და უცხო ენებზე);
** შესაბამისი სპეციფიური ტრენინგების წარმატებით გავლა.

განაცხადები მიიღება 14 დღის განმავლობაში, მხოლოდ დასაქმების სამთავრობო პორტალის hr.gov.ge მეშვეობით.

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/48157?active=1
https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/48156?active=1
https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/48155?active=1
https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/48154?active=1
https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/48153?active=1
https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/48142?active=1

განაცხადი შესაძლებელია გაკეთდეს მხოლოდ ერთ ადგილსამყოფელი ქვეყანის კომერციული ატაშეს თანამდებობაზე. ორ ან მეტ ადგილსამყოფელ ქვეყანაზე გაკეთებული განაცხადი არ განიხილება.

სავალდებულოა მითითებული განათლებისა და სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ასლების განაცხადთან ერთად ატვირთვა. ამ დოკუმენტაციის გარეშე, განაცხადი არ განიხილება.

დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებთან.

შეკითხვების შემთხვევაში მოგვწერეთ: konkursi@moesd.gov.ge
 
ყველა ვაკანსია ამ ორგანიზაციის ყველა განცხადება ამოსაბეჭდი ვერსია ბმულის გადაგზავნა გადაიტანე Facebook-ზე