სხვადასხვა - აკადემიური თანამდებობები
 
ყველა ვაკანსია ამ ორგანიზაციის ყველა განცხადება ამოსაბეჭდი ვერსია ბმულის გადაგზავნა გადაიტანე Facebook-ზე
დასახელება: სხვადასხვა - აკადემიური თანამდებობები
მომწოდებელი: თბილისის ღია უნივერსიტეტი
გამოქვეყნდა: 5 დეკ / ბოლო ვადა: 18 იან
თანდართული ფაილი: 160321-openuni-acad-app-form.zip
თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად:

1. სამართლის მიმართულება

დარგი: სისხლის სამართალი

** პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული;
** ასოცირებული პროფესორი - 2 საშტატო ერთეული
** ასისტენტ-პროფესორი -2 საშტატო ერთეული
** ასისტენტი - 2 საშტატო ერთეული

ქვედარგი: კრიმინოლოგია

** ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
** ასისტენტი - 1 საშტატო ერთეული

დარგი: საერთაშორისო სამართალი

** პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული;
** ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
** ასისტენტ-პროფესორი -1 საშტატო ერთეული
** ასისტენტი - 1 საშტატო ერთეული

დარგი: კერძო/ბიზნეს სამართალი

** პროფესორი - 3 საშტატო ერთეული;
** ასოცირებული პროფესორი - 3 საშტატო ერთეული
** ასისტენტ-პროფესორი -2 საშტატო ერთეული
** ასისტენტი - 2 საშტატო ერთეული

დარგი: სამართლის ისტორია და ფილოსოფია

** პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული;
** ასოცირებული პროფესორი - 2 საშტატო ერთეული
** ასისტენტ-პროფესორი -1 საშტატო ერთეული
** ასისტენტი - 1 საშტატო ერთეული

ქვედარგი: ადმინისტრაციული სამართალი

** პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული;
** ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული;
** ასისტენტ-პროფესორი -1 საშტატო ერთეული
** ასისტენტი - 1 საშტატო ერთეული

ქვედარგი: კონსტიტუციური სამართალი
ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული;

2. სოციალური მეცნიერებების მიმართულება

დარგი: ეკონომიკა

** პროფესორი - 4 საშტატო ერთეული;
** ასოცირებული პროფესორი - 6 საშტატო ერთეული
** ასისტენტ-პროფესორი -2 საშტატო ერთეული
** ასისტენტი - 2 საშტატო ერთეული

დარგი: საერთაშორისო ურთიერთობები

** პროფესორი - 2 საშტატო ერთეული;
** ასოცირებული პროფესორი - 5 საშტატო ერთეული
** ასისტენტ-პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
** ასისტენტი - 1 საშტატო ერთეული

დარგი: ჟურნალისტიკა

** პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული;
** ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
** ასისტენტ-პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
** ასისტენტი - 1 საშტატო ერთეული

დარგი: ფსიქოლოგია
ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული

დარგი: სოციოლოგია
ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული

3. ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება

დარგი: მენეჯმენტი
ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული

დარგი: ფინანსები

** ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
** ასისტენტი - 1 საშტატო ერთეული

დარგი: მარკეტინგი

** ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
** ასისტენტი - 1 საშტატო ერთეული

დარგი: ტურიზმი

** ასოცირებული პროფესორი - 2 საშტატო ერთეული
** ასისტენტ-პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
** ასისტენტი - 1 საშტატო ერთეული.

4. მიმართულება: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი

ქვედარგი: ინგლისური ფილოლოგია

** პროფესორი - 2 საშტატო ერთეული;
** ასოცირებული პროფესორი - 2 საშტატო ერთეული
** ასისტენტ-პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
** ასისტენტი - 1 საშტატო ერთეული.

ინფორმაცია კონკურსში მონაწილე კანდიდატებისთვის:

** პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება.
** ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება.
** ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი.
** ასისტენტის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორანტი.
** აკადემიური თანამდებობების დაკავება ასევე შესაძლებელია პროფესიული ნიშნით კვალიფიციური პერსონალის მიერ.

თანამდებობაზე ასარჩევი კანდიდატი ვალდებულია წარმოადგინოს:

** განცხადება;
** რეზიუმე (CV);
** პირადობის მოწმობის ასლი;
** კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი/დოკუმენტების ასლები;
** სამეცნიერო ნაშრომების, წიგნების, მონოგრაფიების და სხვა ჩამონათვალი (ბოლო 10 წლის განმავლობაში, წლების მითითებით) და დამადასტურებელი ინფორმაცია ელექტრონული სახით;
** სასწავლო და/ან სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის დამადასტურებელი ინფორმაცია (თუ არ არის მითითებული რეზიუმეში)
** სადისერტაციო თემის შესახებ ინფორმაცია: თემის სათაური, მიმართულება, დარგი (თუ არ არის მითითებული რეზიუმეში);
** სასწავლო კურსის სილაბუსი (კონკურსანტის არჩევით).

საკონკურსო დოკუმენტების მიღება იწარმოებს 2018 წლის 8 იანვრიდან 2018 წლის 18 იანვრის ჩათვლით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: info@openuni.edu.ge და ასევე თბილისის ღია უნივერსიტეტში, უნივერსიტეტის ქ. 2, მე-3 სართული, ოთახი #301 (კანცელარია). ტელ.: 2 402946.

ელექტრონულ მისამართზე საკონკურსო დოკუმენტების გადმოგზავნისას სათაურის ველში მიუთითეთ "კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად".

კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად:

** კონკურსანტის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის გაცნობა/შესწავლა
** გასაუბრება.

გასაუბრება ჩატარდება 2018 წლის 25-27 იანვარს.
საბოლოო შედეგები გამოცხადდება 2018 წლის 30 იანვარს.
 
ყველა ვაკანსია ამ ორგანიზაციის ყველა განცხადება ამოსაბეჭდი ვერსია ბმულის გადაგზავნა გადაიტანე Facebook-ზე