კომპიუტერული 2D და 3D გრაფიკული პროგრამები
 
ყველა ტრენინგი ამ ორგანიზაციის ყველა განცხადება ამოსაბეჭდი ვერსია ბმულის გადაგზავნა გადაიტანე Facebook-ზე
დასახელება: კომპიუტერული 2D და 3D გრაფიკული პროგრამები
მომწოდებელი: VIP Intellect Group
გამოქვეყნდა: 27 ნოე / ბოლო ვადა: 27 დეკ
"VIP Intellect Group" გთავაზობთ საზაფხულო ფასდაკლებას და აცხადებს მსურველთა მიღებას კომპიუტერის გრაფიკული პროგრამების:
Adobe Photoshop; CorelDRAW; Adobe Illustrator; In Design; Autodesk 3Ds Max, Graphisoft ArchiCAD 19, Autodesk AutoCAD 2017-ის პროფესიონალურ შემსწავლელ კურსებზე
!

როგორც ინდივიდუალურად და ორ-სამ კაციან ჯგუფში (ასევე მოქმედებს მცირერიცხოვანი ჯგუფები).

Adobe Photoshop - სასწავლო კურსი:

** Photoshop - ში მუშაობის პრინციპები
** ინტერფეისის მართვა
** რასტრული რედაქტორის არსი
** ფოტოსთან მუშაობა
** სურათის დამუშავება
** ტიპოგრაფია-ტექსტთან მუშაობა
** სხვადასხვა ეფექტების გამოყენება
** ფენებთან მუშაობის პრინციპი
** ნიღბებთან მუშაობა და მათი გამოყენება სწორად
** ფილტრების დანიშნულება
** ინსტრუმენტთა პანელის დეტალური განხილვა და ყველა ინსტრუმენტის გამოყენება პრაქტიკაში
** მონიშვნებთან მუშაობა
** ფერთან მუშაობა
** ფუნჯებთან მუშაობა
** გამოსახულების რეტუშირება
** შავ-თეთრი სურათის გაფერადება
** 3D ობიექტებთან მუშაობა და მათი გამოყენება 2D გამოსახულებაში
** ნამუშევრის შენახვა საჭირო ფორმატში
** ნამუშევრის მომზადება დასაბეჭდად

აღნიშნული კურსის გავლის: შემდეგ მსმენელს შეეძლება პროგრამასთან იმუშაოს უმაღლეს დონეზე, შეასრულოს ნებისმიერი სირთულის სამუშაო. შეეძლება დასაქმდეს სტამბებში, სარეკლამო კომპანიებში და სხვა კომპანიებში დიზაინერად. პრაქტიკული გაკვეთილების გარდა შეისწავლება თეორიული ნაწილი სადაც ახსნილი იქნება თუ როგორ ხდება ფერთან სწორი მუშაობა, რა არის პოლიგრაფია, რა სტანდარტები არსებობს პოლიგრაფიული ნაწარმის შექმნისას.

კურსის ხანგრძლივობა - 12 ლექცია
ინდივიდუალური მეცადინეობა - ღირებულება - 250 ლარი
ორ-სამ კაციანი ჯგუფი - ღირებულება - 220 ლარი
კურსის ღირებულება: 4-5 კაციან ჯგუფში - 180 ლარი

CorelDRAW:

** პროგრამის ზოგადი დახასიათება
** პროგრამის ინტერფეისის განხილვა
** მისალმების ფანჯარა
** ძირითად ინსტრუმენტთა პანელი
** დოკუმენტებთან მუშაობა
** გვერდებთან მუშაობა
** ვექტორებთან მუშაობა
** ვექტორების რედაქტირება
** ვექტორული გამოსახულებების შექმნა
** ობიექტების განხილვა და მათი რედაქტირება
** ლეიერებთან მუშაობა
** ტექსტთან მუშაობა
** ეფექტებთან მუშაობა
** რასტრულ გამოსახულებასთან მუშაობა
** რასტრული გამოსახულების გავექტორება
** ფერებთან მუშაობა
** პრაქტიკული სავარჯიშოების შესრულება

კურსის გავლის შემდეგ: მსმენელი დამოუკიდებლად შეძლებს ვექტორებთან მუშაობას, სარეკლამო პროდუქტის შექმნას: სავიზიტო ბარათების, ბროშურების, ლოგოების, ფლაერების, პოსტერების და სხვა.

კურსის ხანგრძლივობა - 12 ლექცია
ინდივიდუალური მეცადინეობა - ღირებულება -250 ლარი
ორ-სამ კაციანი ჯგუფი - ღირებულება - 220 ლარი
კურსის ღირებულება: 4-5 კაციან ჯგუფში - 180 ლარი

Adobe Illustrator CS6 - სასწავლო კურსი:

** პროგრამის ინტერფეისი
** დოკუმენტის შექმნა/გახსნა
** ინსტრუმენტთა პანელის დეტალური განხილვა
** შეიპებთან მუშაობა
** ფუნჯებთან მუშაობა
** ხატვა
** ობიექტებთან მუშაობა
** Pathfinder-ობიექტებზე მანიპულაცია
** ობიექტების დამუშავება
** Type tool-ტექსტთან მუშაობა
** ვექტორული გამოსახულების მნიშვნელობა
** ეფექტებთან მუშაობა
** ფილტრებთან მუშაობა
** გრადიენტები
** დიაგრამები და გრაფიკები
** სამ განზომილებიან სივრცეში მუშაობა
** 3D ობიექტებთან მუშაობა
** სიმბოლოებთან მუშაობა
** დოკუმენტის დასაბეჭდად მომზადება

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელი დამოუკიდებლად შეძლებს პროგრამაში მუშაობას და პოლიგრაფიული მასალის შექმნას: ლოგოების, ბროშურების, სავიზიტო ბარათების, ბუკლეტების, ფლაერების, ბანერების და სხვა პოლიგრაფიის. შეგეძლებათ შექმნათ მაღალი ხარისხის ვექტორული ნაწარმი.

კურსის ხანგრძლივობა - 12 ლექცია
ინდივიდუალური მეცადინეობა - ღირებულება - 280 ლარი.
ორ-სამ კაციანი ჯგუფი - ღირებულება - 250 ლარი.
კურსის ღირებულება: 4-5 კაციან ჯგუფში - 220 ლარი

Adobe InDesign CC - სასწავლო კურსი:

** პროგრამის ინტერფეისის გაცნობა და მისი მოწყობა; ახალი დოკუმენტის შექმნა
** ნავიგაცია; პანელებთან და პალიტრებთან მუშაობა
** ინსტრუმენტთა პანელი; ცხელი ღილაკები; მენიუთა განხილვა; ეფექტური მუშაობა პანელებთან
** მინდვრები და სვეტები; გვერდის ზომა, მიმმართველები; ბიბლიოთეკა და სნიპეტები
** გვერდების მართვა; გვერდების ნუმერაცია; მასტერ გვერდი; შაბლონები
** ტექსტთან მუშაობა; მარკირებული სიის შექმნა; ნუმერაციული ტექსტის შექმნა; გამოსახულებასთან მუშაობა
** სურათის იმპორტი; გამოსახულების რედაქტირება; ლეიერებთან მუშაობა; ობიექტებთან მუშაობა
** ეფექტებთან მუშაობა; ტრანსფორმაციის სახეობები; სტილებთან მუშაობა; ტექსტური სტილები
** აბზაცის სტილები; ობიექტის სტილები; სტილების იმპორტი; ფერთან მუშაობა
** სვოჩების პალიტრა; გრადაციები; ხელსაწყო ქულერი; ცხრილების შექმნა
** ცხრილების სტილები; დოკუმენტის დასაბეჭდად მომზადება
** PDF დოკუმენტის შექმნა; Package ის შექმნა; ინტერაქტიული დოკუმენტის შექმნა
** კურსის გავლის შემდეგ თქვენ გეცოდინებათ პროგრამა მაღალ დონეზე და გექნებათ შესაძლებლობა იმუშაოთ წიგნების, ჟურნალების და გაზეთების დაკაბადონებაზე.
** შეგეძლებათ შექმნათ პოლიგრაფიული ნაწარმი, როგორიცაა: სავიზიტო ბარათები, ფლაერები, კალენდრები, ბროშურები, პოსტერები და ა.შ.

კურსის ხანგრძლივობა - 12 ლექცია
ინდივიდუალური მეცადინეობა - ღირებულება - 280 ლარი.
ორ-სამ კაციანი ჯგუფი - ღირებულება - 250 ლარი.
კურსის ღირებულება: 4-5 კაციან ჯგუფში - 220 ლარი

Autodesk 3Ds Max:

I დონე - მოდელირება:

** პროგრამის ინტერფეისი, სტანდარტული ობიექტების შექმნა, საზომი ერთეულების დაყენება, ობიექტების გადაადგილება, მოტრიალება, მაშტაბირება, კოპირება, სარკისებრი ასახვა, მიბმა, გათანაბრება, დაჯგუფება, ობიექტის ცენტრის გადაადგილება.
** ხაზობრივი ობიექტების შექმნა, ფორმის დამუშავება, გასქელება, ინტერიერის გეგმის შექმნა.
** კომპლექსური ობიექტების შექმნა - ბრძანებები Boolean, ShapeMerge, Scatter
** მოდიფიკატორები: Extrude, Sweep (ობიექტის შექმნა ჭრილის ფორმის მითითებით), Lathe. (მობრუნების ზედაპირების შექმნა)
** ობიექტების მასივის შექმნა: ბრძანება Array; ობიექტების დალაგება მრუდზე: ბრძანება Spacing Tool
** სტანდარტული ობიექტის რედაქტირებად ობიექტად გადაქცევა. პოლიგონალური მოდელირება (Editable Poly). ობიექტის დეფორმირება - Soft Selection
** ობიექტის დაგლუვება - მოდიფიკატორები TurboSmooth, MeshSmooth
** მოდიფიკატორები FFDbox, FFDcyl
** მოდიფიკატორები Shell, Lattice, Slice
** დეფორმირების მოდიფიკატორები: Bend, Twist, Taper, Noise, Relax, Push, Stretch, Spherify, Squeeze, Affect Region, Ripple, Wave, Skew, Displace
** მოდიფიკატორი Hair and Fur (თმის, ბეწვის, ბალახის შექმნა)
** ფაილების იმპორტირება (obj, fbx, 3ds) და ექსპორტირება
** რენდერის ფონის შეცვლა - Environment
** პრაქტიკული სამუშაო: ინტერიერის და ექსტერიერის მოდელირება - ავეჯის, შენობების, არქიტექტურული ელემენტების და ა.შ.

კურსის ხანგრძლივობა: 12 ლექცია
კურსის ღირებულება:
ინდივიდუალურად: 300 ლარი
2-3 კაციან ჯგუფში: 270 ლარი
კურსის ღირებულება: 4-5 კაციან ჯგუფში - 230 ლარი

(მე-2 დონე - რთული ტექსტურირება და ვიზუალიზაცია)

II დონე - მასალების შექმნა, განათების და კამერების დაყენება და ვიზუალიზაცია Vray რენდერის გამოყენებით:

** მასალების რედაქტორი - Material Editor,
** მასალების ბიბლიოთეკის გამოყენება
** სტანდარტული მასალის (Standard) ძირითადი პარამეტრები, რელიეფის მიცემა (Bump), მინის და სარკის მასალის შექმნა (Raytrace), პროცედურული რუკები: Checker, Dent, Cellular, Splat, Stucco, Noise, Smoke, Swirl, Wood, Wave, Gradient, Gradient Ramp, Marble, Perlin Marble, Speckle, Tiles.
** კომპლექსური მასალა Multi/Sub-Object
** ტექსტურის გასწორება, ზომის შეცვლა, მოტრიალება, მასშტაბირება: მოდიფიკატორები UVW Map, UVW Xform
** კამერის დაყენება, კამერის პარამეტრების მართვა.
** განათების დაყენება, სტანდარტული და ფოტომეტრიული განათება. სინათლის წყაროების პარამეტრების მართვა.
** Vray რენდერის დაყენება, პარამეტრების მართვა: Irradiance map, Light Cache, Color mapping, Image sampler
** Vray-ის სტანდარტული მასალა VrayMtl
** Vray-ის მასალების შექმნა: მინა (სტანდარტული, დაბურული, ფერადი), სარკე, ლითონი, ხე, აგური, კერამიკა და ა. შ.
** Vray-ის თვითნათებადი მასალა VrayLightMtl
** Vray -ის განათება - Vray light (განათების სხვადასხვა ფორმები Plane, Sphere, Dome)
** Vray HDRI პროცედურული რუკა ( გარემოს არეკვლა)
** Vray Sky
** ინტერიერის და ექსტერიერის განათების მეთოდები.

კურსის ხანგრძლივობა: 12 ლექცია

კურსის ღირებულება:

ინდივიდუალურად: 300 ლარი
2-3 კაციან ჯგუფში: 270 ლარი
კურსის ღირებულება: 4-5 კაციან ჯგუფში - 230 ლარი

III დონე - რთული მოდელირება, ტექსტურირება. Vray:

** კარკასული მოდელირება - მოდიფიკატორები CrossSection, Surface.
** კომპლექსური ობიექტების შექმნა - Loft
** ნაჭრის შექმნა - მოდიფიკატორი Cloth
** ჩანართი Graphite Modeling Tools
** რთული ობიექტების მოდელირება (მანქანა, პერსონაჟი): ზედხედის და გვერდხედების ნახაზების გამოყენებით
** რთული ტექსტურირება: მოდიფიკატორი Unwrap UVW (ტექსტურის გაშლა). რთულ ობიექტზე ტექსტურის გადაკვრა.
** პროცედურული რუკები Mask, Mix - კომპლექსური ტექსტურის შექმნა.
** მოდიფიკატორი VertexPaint და პროცედურული რუკა VertexColor
** Vray - ის განათება: Vray IES, Vray Sun (მზე), Vray Light (Mesh)
** Vray-ის კამერა Vray Physical Camera
** Vray Proxy - ბევრ მრავალწახნაგოვან ობიექტებთან მუშაობის შესაძლებლობა
** Vray Fur - თმის, ბეწვის და ბალახის შექმნა
** მოდიფიკატორი VrayDisplacementMod (რელიეფური ფაქტურის შექმნა)
** VrayBlend Mtl - Vray-ის კომპლექსური მასალის შექმნა

კურსის ხანგრძლივობა: 12 ლექცია

კურსის ღირებულება:

ინდივიდუალურად: 350 ლარი
2-3 კაციან ჯგუფში: 320 ლარი
კურსის ღირებულება: 4-5 კაციან ჯგუფში - 280 ლარი

Graphisoft ArchiCAD 19:

** ინტერფეისი, სართულების პარამეტრები
** კედლები, ფანჯრები, კარები, კოლონები.
** რიგელები, სართულშუა გადახურვის ფილები, ბრტყელი სახურავი.
** ქანობიანი გადახურვა, სახურავის წაჭრა( trimming), ცილინდრული გადახურვა, ჰიპერბოლური პარაბოლოიდები, გუმბათები.
** კიბის უჯრედის დასმა, რედაქტირება, კიბის აგება slab-ით
** რელიეფის შექმნა (რელიეფის აგება ტოპოგრაფიული რუკის მიხედვით)
** ტექსტურირება, მასალების შექმნა ( internal engine, light work engine)
** ზომის ხაზების გამოტანა, რედაქტირება, ფართების დათვლა.
** ჭრილების და ფასადების აგება ,დამუშავება
** განათების დაყენება და მისი პარამეტრები
** რენდერის ტიპები. Light work- ის პარამეტრები.
** Sketch-ის რენდერის პარამეტრები.

კურსის ხანგრძლივობა -12 ლექცია
ინდივიდუალური მეცადინეობა - ღირებულება - 250 ლარი
ორ-სამ კაციანი ჯგუფი - ღირებულება -220 ლარი
კურსის ღირებულება: 4-5 კაციან ჯგუფში - 180 ლარი

Autodesk AutoCAD 2017:

** საერთო ცნობები პროგრამული პაკეტის AutoCAD-ის შესახებ. ინტერფეისის მიმოხილვა და პროექტის ნავიგაცია.
** გეომეტრიული 2D პრიმიტივების შექმნა/რედაქტირება.
** პოლიხაზების და მულტიხაზების შექმნა/რედაქტირება.
** Layer-ების შექმნა/რედაქტირება, ობიექტების გადატანა მზა layer-ებზე
** Hatch-ის და Gradient-ის შექმნა/რედაქტირება/გამოყენება ნახაზზე.
** 2D ბლოკების შექმნა/რედაქტირება/გამოყენება ნახაზზე.
** Text, Lable, Table-ის შექმნა/რედაქტირება.
** ზომების გამოტანა ნახაზზე, ზომის სტილების შექმნა/რედაქტირება.
** Layout-ების შექმნა/რედაქტირება, ნახაზების კომპოზიციური განაწილება სხვადასხვა მასშტაბში
** AutoCAD-ის ფაილის დასაბეჭდად მომზადება და ექსპორტი სხვა გრაფიკულ პროგრამებში შესატანად.

კურსის ხანგრძლივობა -12 ლექცია
ინდივიდუალური მეცადინეობა ღირებულება 250 ლარი
ორ-სამ კაციანი ჯგუფი ღირებულება - 220 ლარი
კურსის ღირებულება: 4-5 კაციან ჯგუფში - 180 ლარი

შესაძლებელია გაიაროთ საათობრივი კონსულტაციები- ერთი კონსულტაცია ინდივიდუალურად 30 ლარი.

გაითვალისწინეთ: კურსის გავლის შემდეგ მსმენელს ექნება საკუთარი "პორტფელიო" - რომელშიც თავმოყრილი იქნება ჩვენთან სწავლის პერიოდში მიღებული ცოდნის შედეგად შექმნილი საკუთარი ნამუშევრები.

ასევე ჩვენი მსმენელების საუკეთესო ნამუშევრები განთავსებული იქნება ჩვენს fb-ის ოფიციალურ გვერდზე, რომელსაც ათასობით დამთვალიერებელი ყავს.
ეს ზრდის შანსს, რომ საუკეთესო მსმენელებით დაინტერესდნენ დამსაქმებელი კომპანიები!

მის: პეკინის 28, მე-6 სართ.
ტელ: 237 19 39; 593 61 82 12; 551 196 110;
http://www.vipintellect.ge
ninovipicg@gmail.com
https://www.facebook.com/vipintellectgroup
საკონტაქტო პირი: ნინო მღებრიშვილი
 
ყველა ტრენინგი ამ ორგანიზაციის ყველა განცხადება ამოსაბეჭდი ვერსია ბმულის გადაგზავნა გადაიტანე Facebook-ზე